Cục Đường bộ Việt Nam có nhiều nhân sự mới

Cục Đường bộ Việt Nam có nhiều nhân sự mới

Ngày 2/10, Đảng uỷ Bộ GTVT đã triển khai quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam cho ông Trần Hưng Hà và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai quyết định cho Giám đốc Khu quản lý đường bộ I. Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Hưng Hà, tân Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Ngày 2/10, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức trao Quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho ông Trần Hưng Hà, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Khu …

Giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 18/9, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (TP. Hà Nội), Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT; Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam;… Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy …

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐU ngày 10/11/2022 của Đảng uỷ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất tổ chức Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông”  Cục Đường bộ Việt Nam lần thứ Nhất, năm 2023 với nhiều mục đích và ý nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng Hội thi "Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông" tại Cụm khu vực I, lần thứ nhất, năm 2023  Cụ thể hóa chủ trương của Bộ GTVT về “Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì đường bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ …

Đảng bộ Bộ GTVT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân vận

Ngày 24/8, tại Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị. Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí …

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cần có những giải pháp trọng tâm để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng. 1.Yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn Hợp tác và hội nhập quốc tế vẫn luôn là xu thế lâu dài của các quốc gia, khu vực trên thế giới. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp và …

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

TCCS - Việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay phải tiến hành toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự trong sạch, tin cậy của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống, phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của …

Chuẩn y đồng chí Hoàng Mạnh Trí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Chuẩn y đồng chí Hoàng Mạnh Trí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Chiều ngày 01/8, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về việc chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT dự buổi lễ. Đ/c Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT trao Quyết định, Đ/c Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đ/c Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục tặng hoa chúc mừng Đ/c Hoàng Mạnh Trí Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố Quyết định số 343-QĐ/ĐU, ngày …

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam dâng hương nhân dịp Ngày 27/7 tại Thái Nguyên

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam dâng hương nhân dịp Ngày 27/7 tại Thái Nguyên

Ngày 25/7, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam do đồng chí Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam làm Trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP tại Khu di tích lịch sử Quốc gia, TP Thái Nguyên; Trường Tiểu học Phú Xuyên, huyện Đại Từ; Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Lễ dâng hương có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục; Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục; Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc liên quan của Cục; Giám đốc Khu QLĐB I; Lãnh đạo huyện Đại Từ; Hiệu trưởng và một số cán bộ, nhân viên của Trường Tiểu học Phú Xuyên... Thái Nguyên là miền đất giàu truyền thống …

Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 6/7, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội về phía Bộ GTVT có các đồng chí: Đoàn Duy Khương - Uỷ Viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Phạm Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam; Quách Xuân Vinh – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng; các Phó Cục trưởng Nguyễn Manh Thắng, Nguyễn Xuân Ảnh; Nguyễn Văn Huyện – nguyên Tổng Cục trưởng; Vũ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Cục. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có bà Nguyễn Thị …

Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 04/7/2023, Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Cục dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy - Cục trường. Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải thay mặt đảng ủy cấp trên tham dự, chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảng Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cấp ủy đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Cục và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thiện về thể chế, đặc …